باسمه تعالی

هنر کلید فهم زندگی است.

اسکار وایلد

دانشکده هنر دانشگاه نیشابور که در سال 1378 به همت و پیگیری مردم هنر دوست نیشابور تاسیس یافته با برخورداری از نزدیک به 20 سال سابقه بعنوان قدیمی ترین دانشکده؛ یکی از مهمترین پتانسیلهای این دانشگاه در منطقه شمال شرق کشور محسوب می شود. کادر هیات علمی جوان و پر انگیزه این دانشکده به همراه کارگاههای مجهز و فضای سرسبز پیرامون آن، محیطی جذاب و ایده آل را برای خلاقیتهای هنری دانشجویان فراهم آورده است. دریافت جوایز و رتبه های ملی و بین المللی توسط دانشجویان و اساتید دانشکده در سالهای گذشته، خود گواه کیفیت بالای آموزشی و هنری این دانشکده است. امیدواریم در آینده نزدیک میزبان شما در این دانشکده و در شهر خیام و عطار، شهر فیروزه و قلمدانهای مرصع باشیم.