کارشناس سمعی و بصری،مسول کارگاه عکاسی، کارپرداز دانشکده

سینا انجیدنی

شماره تماس : 43305513-051

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

anjidani

کارشناس کتابخانه دانشکده هنر

سعید افشون

شماره تماس: 05143305511

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

کارشناس کارگاه های مجسمه سازی

حسام الدین چمبری

شماره تماس : 05143305521

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

کارشناس حوزه ریاست دانشکده،کارشناس مسول  آموزش دانشکده

عبدا.. محمودی

شماره تماس : 05143305510

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 mahmoodi

 مسئول امور کلاس ها،مسول کارگاه چاپ،نقاشی و گرافیک

سید کاظم معصومین

شماره تماس : 05143305512

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 masoomin1