دانشکده هنر نخستین و شناخته‌شده‌ترین مرکز دانشگاهی دولتی در سطح شهرستان نیشابور است. این دانشکده در سال 1378 ایجاد شد و اکنون پس از حدود بیست سال از تاریخ تاسیس آن، کماکان به عنوان مهمترین مرکز دانشگاهی متولی آموزش هنر در شرق کشور ایفای نقش می کند. دانشکده هنر مفتخر است که برای کلیه دانشجویان خود مجموعه‌ای از مهارت‌های هنری-فنی و دانش نظری لازم برای طی دوره‌های آموزشی ارایه نماید. 
فضای زیبا و دلنشین دانشکده هنر، شرایط مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای هنری دانشجویان فراهم آورده است. دانشکده هنر ضمن ارایه آموزشهای اصیل و موثر به دانشجویان در گروه‌های مختلف آموزشی، در راستای سند توسعه راهبردی دانشگاه نیشابور، در صدد ارایه خدمات هنری-فرهنگی در سطح ملی می باشد. دانشکده هنر، در عین حال، در توسعه و پیشرفت علمی و فرهنگی منطقه  و شکوفایی توانمندی‌ها و استعدادهای هنری منطقه نیز ایفای نقش میکند. ریاست دانشکده هنر را در حال حاضر جناب آقای دکتر محمد درویشی برعهده دارند.

گــروه های آمــوزشی