مسئول امور کلاس ها،مسول کارگاه چاپ،نقاشی و گرافیک

سید کاظم معصومین

شماره تماس : 05143305512

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 masoomin1

کارشناس آموزش،کارشناس سمعی و بصری،مسول کارگاه عکاسی، کارپرداز دانشکده

سینا انجیدنی

شماره تماس : 43305513-051

پست الکترونیک :

anjidani

کارشناس کتابخانه دانشکده هنر

محبوبه سخدری

شماره تماس: 05143305511

پست الکترونیک :

 

کارشناس کارگاه های مجسمه سازی

حسام الدین چمبری

شماره تماس : 05143305521

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید


 عزیزی