گالری دانشکده هنر با امکانات استاندارد و مناسب جهت برگزاری نمایشگاههای هنر آماده خدمت رسانی به دانشجویان است.

این گالری مجهز به سیستم نورپردازی استاندار و سیستم دیتا پرژکنور است.

نگارخانه