کارگاه عکاسی دانشکده به دو قسمت آنالوگ و دیجیتال تقسیم میشود

کارگاه آنالوگ:مجهز به انواع آگران دیسمانهای رنگی و سیاه و سفید است در این کارگاه قابلیت چاپ دستی انواع نگاتیو ها وجود دارد امکاناتی نظیر تجهیزات کامل ظهور و چاپ عکس برای استفاده دانشجویان محیا گشته است.

کارگاه دیجیتال:این کارگاه مجهز به سیستم نورپردازی حرفه ای و است که کلیه ابزارآلات حرفه ای نورپردازی شامل:نورهای  سیار ،اسنود،بیوتی دیش،رادیو فلاش و ...را شامل میشود.

labor1