کارگاه چاپ مجهز به تجهیزات چاپ های دستی می باشد که تمامی تکنیک های چاپ دستی از جمله فلز ، لینو ، چوب، سیلک و ...  در آن انجام می گیرد. از امکانات دیگر کارگاه می توان به تاریکخانه و دستگاه غلتک بزرگ چاپ اشاره کرد.

chap ، چوب، سیلک و ...  در آن انجام می گیرد. از امکانات دیگر کارگاه می توان به تاریکخانه و دستگاه غلتک بزرگ چاپ اشاره کرد.