IMG 3388.jpg350
   
   

سایت کامپیوتر دانشکده مجهز به 30دستگاه رایانه می باشد همچنین امکاناتی از قبیل دیتا پرژکتور و اسکنر و....نیز در این سایت وجود دارد.

sait1