سالن همایش دانشکده هنر با ظرفیت 110نفر همراه با کلیه امکانات صوتی و تصویری  مکانیست مناسب جهت برگزاری سمینارها و همایش ها که همراه مورد استقبال پژوهشگران،اساتید و دانشجویان بوده است.

 

IMG 0827.jpg213

 

IMG 0829.jpg485