محمد زرقی

 کارشناس ارشد عکاسی                                    

مرتبه علمی:  مربی   

 شماره داخلی:  568                                                     

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آدرس صفحه شخصی: zarghi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:   تاریخ عکاسی ایران،نوتوگرافی،مردم شناسی و عکاسی و محیط زیست و عکاسی.                        

 

الهه عبداله آبادی

مرتبه علمی:مربی

کارشناسی ارشد عکاسی

تلفن داخلی:

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:.abdolahabadi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:عکاسی مستند و پرتره ،نشانه شناسی؛رابطه متن و تصویر،

چاپ های آلترناتیو.