گروه‌های نقاشی و گرافیک، یکی از واحدهای ، دانشگاه فردوسی در مهر ماه سال 1378 با یک ترم تاخیر در مهر ماه سال 1379به همراهی سه استاد ازجمله آقایان حسن رزمخواه ،سیدعلی سیدانی و خانم اکرم محمودی شروع به فعالیت نمود. فضای آموزشی و اداری دانشکده محدود به یک ساختمان سه طبقه که طبقه سوم آن در اختیار دانشگاه پیام نور بود. طبقه اول و یا همکف، شامل چهار کارگاه شش ضلعی برای دروس تئوری و یک اطاق بزرگ هشت ضلعی برای کارگاه حجم‌سازی و اطاق هشت ضلعی قرینه آن برای آشپزخانه در نظر گرفته شد. طبقه دوم هم دارای دو کارگاه هشت ضلعی برای دروس کارگاهی طراحی و رنگ وروغن مورد استفاده قرار گرفت. و یک دفتر حسابداری و یک اتاق آموزشی و یک اتاق هم برای اساتید گروه نقاشی مد نظر قرار گرفت. 
در ابتدای امر ریاست دانشکده را آقای دکتر فرهوش و معاونت آن را دکتر رضوی به عهده داشتند. بعد از حدود یک ترم تحصیلی معاونت آموزشی به عهدة آقای رزمخواه گذاشته شد.
 آغاز فعالیت این دانشکده با دو رشته نقاشی و گرافیک با ظرفیت هر رشته پانزده نفر دانشجو شروع شد؛ که در ابتدا تمامی دروس پایه هر دو رشته به عهده اساتید گروه نقاشی بود. بعد از دو ترم تحصیلی، اساتید گرافیک هم به ما اضافه شد. ضمناً آقای آرمان یعقوب پور نیز برای گروه نقاشی جذب شدند. همچنین آقای مرتضی لطفی برای تدریس دروس کارگاهی عکاسی برای هر دو رشته در مصاحبه پذیرفته شدند.  در آن زمان جذب اساتید هنر به این صورت بود که اطلاعیه‌ای صادر می‌شد و بعد گروهی از اساتید مجرب دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران برای انجام مصاحبه به نیشابور دعوت می‌شدند و سپس از بین گروهی فارغ التحصیل با تجربه افراد مستعد انتخاب می‌شدند. در دروس کارگاهی چاپ عمومی هم بعد از یک ترم اطاقی در مجاورت ساختمان اصلی ساخته شد و اساتید گروه نقاشی آموزش می‌دادند. اما برای دروس تخصصی چاپ سیلک نیاز به کارگاهی مجهز بود که در سال دوم از استاد غلامعلی گنجینه که در اکثر دانشگاه‌های ایران، کارگاه‌های چاپ را راه‌اندازی کرده بود، دعوت شد. بدین صورت کارگاه چاپ سیک راه‌اندازی شد و تا مدتی ایشان چاپ سیلک را آموزش می‌دادند که از تهران می‌آمدند.
در حال حاضر از چهار نفر گروه نقاشی، آقای آرمان یعقوب پور استاد‌یار هستند و سه نفر دیگر مربی و مراحل پایانی دفاع دکترای خود را طی می‌کنند. هم‌اکنون گروه نقاشی 111 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی دارد و ارشد نقاشی هم از مهر 97 شروع به فعالیت نمود و در حال حاضر 17 نفر دانشجو دارد.
در وضع فعلی سه کارگاه طراحی، دو کارگاه رنگ، سه کلاس تئوری داریم و کارگاه‌های عکاسی و چاپ به صورت مشترک برای گروه‌های هنر اداره می‌شوند.