علی سیدانی

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد نقاشی

تلفن داخلی: 551

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی : seydani.neyshabur.ac.irr

علایق پژوهشی:طراحی،نقاشی معاصر و  مبانی هنر مدرن

حسن رزمخواه

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد نقاشی

تلفن داخلی: 552

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی: razmkhah.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:نگارگری ایرانی مکتب اصفهان و دیدگاه ملاصدرا

 اکرم محمودی

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد هنر

تلفن داخلی: 553

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی : mahmoodi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:فرم گرای و نگار گری بغداد.

دکتر آرمان یعقوب پور

مرتبه علمی: استاد یار

دکتری پژوهش هنر

تلفن داخلی: 563

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی yaghobpour.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:هنر معاصر،نقد هنرهای تجسمی و هنر مدرن

yaghobpoor

 عبدالله محمودی

مرتبه علمی:مربی

کارشناسی ارشد نقاشی

تلفن مستقیم:05143305000

تلفن داخلی:05143305564

پست الکترونیک:https://mahmoodi.neyshabur.ac.ir/

صفحه شخصی:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

علایق پژوهشی:

ghhhh