گروه آموزشی ارتباط تصویری

در سال 1378 دانشکده هنرِ دانشگاه فردوسی-واحد نيشابور فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در رشته ارتباط‌تصویری آغاز كرد. پس از آن، در سال 1388 با موافقت شورای گسترش آموزش عالی با انفكاك قطعی دانشکده هنر از دانشگاه فردوسی مشهد، این رشته در مجموعه دانشگاه نیشابور به فعالیت خود ادامه داد. هم اکنون، گروه ارتباط‌تصویری در 2 رشته کارشناسی ارتباط‌تصویری و عکاسی و 2 رشته کارشناسی‌ارشد تصویرسازی و ارتباط‌تصویری، با امکانات کارگاه‌های چاپ، عکاسی، طراحی، گرافیک و انیمیشن و با همکاری هفت عضو هیات‌علمی تمام وقت (با تخصص‌های مختلف ارتباط‌تصویری، تصویرسازی، پژوهش‌هنر، تایپوگرافی، تصویرمتحرک و عکاسی) دانشجو می‌پذیرد.