گروه آموزشی ارتباط تصویری

 محراب اسدخانی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

مرتبه علمی: مربی

تلفن داخلی: 569

پست الکترونیکی : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی : asadkhani.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:

asadkhani

دکتر محمد درویشی

دکتری پژوهش هنر

مرتبه علمی: استاد یار

تلفن داخلی: 561

پست الکترونیکی :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی :darvishi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:

Darvishi

مهدی درویشی

کارشناس ارشد ارتباط تصویری

مرتبه علمی: مربی

تلفن داخلی: 562

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی :mdarvishi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:

mdarvishi

 

جعفر سلیم زاده

کارشناس ارشد پژوهش هنر

مرتبه علمی: مربی

تلفن داخلی: 559

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی: salimzadeh.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:تصویر سازی دینی،تصویر سازی کودک،تصویر سازی علمی و آموزشی

salimzadeh