استاد الهه عبداله آبادی عضو هیات علمی گروه عکاسی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور،در نمایشگاه گروهی عکس Oyako Matsuri که از 15 خرداد تا 11 تیر ماه 1400 در شهر توکیو برگزار شد، حضور داشت است.

موضوع این نمایشگاه والدین و کودکان  بود (Oyako Matsuri ، در انگلیسی به معنای جشنواره والدین و کودکان است.) که تصاویری را که توسط عکاسان مشهور در بسیاری از نقاط جهان گرفته شده است ، به نمایش گذاشت.

در کنار عکس های عبداله آبادی زیرنویس و کد QR قرار داشت که با اسکن آن، بازدیدکننده به سایت دانشگاه نیشابور و صفحه شخصی عبداله آبادی وارد می شد.

سازمان های زیر نمایشگاه عکس Oyako Matsuri را پشتیبانی کردند:

وزارت آموزش ، فرهنگ ، ورزش ، علوم و فناوری ژاپن

پروژه پشتیبانی فرهنگی بخش چیودا.

 (انجمن عکاسی ژاپن)PSJ
 (انجمن بین المللی زنان در عکس)IWPA
ماه عکاسی توکیوabd