نمایشگاه نقاشی استاد سید علی سیدانی عضو محترم هیات علمی گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور با عنوان(کهن شهر نیشابور)در گالری (اُ)برگزار می‌گردد.جزئیات بیشتر را می‌توانید در پوستر این نمایشگاه مطالعه نمایید.

 

 

seydanii